อบรมเพิ่มพูนทักษะวิทยาศาตร์สุขภาพด้านการนวดไทย-วิดีโอย้อนหลัง

อบรมเพิ่มพูนทักษะวิทยาศาตร์สุขภาพด้านการนวดไทย-วิดีโอย้อนหลัง วันที่ 3 เมษายน 2566 วันที่ 4 เมษายน 2566 วันที่ 5 เมษายน 2566 วันที่ 7 เมษายน 2566 วันที่ 11 เมษายน 2566 วันที่ 12 เมษายน 2566 วันที่ 18 เมษายน 2566 วันที่ 19 เมษายน 2566 วันที่ 20 เมษายน 2566 วันที่ 21 เมษายน 2566 วันที่ 24 เมษายน 2566 วันที่ 25 เมษายน 2566 วันที่ 26 เมษายน 2566 วันที่ 27 […]

อบรมเพิ่มพูนทักษะวิทยาศาตร์สุขภาพด้านการนวดไทย

อบรมเพิ่มพูนทักษะวิทยาศาตร์สุขภาพด้านการนวดไทย รายละเอียดการอบรม ประกาศรายชื่อ (30 มี.ค.66) เอกสารประกอบการอบรม ลิ้งค์การอบรม แก้ไขรายชื่อ แบบประเมิณความพึงพอใจ VDO ย้อนหลัง แบบประเมิณการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์