อบรมเพิ่มพูนทักษะวิทยาศาตร์สุขภาพด้านการนวดไทย-วิดีโอย้อนหลัง