การประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 21 ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่ 2/2567

การประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 21 ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่ 2/2567

งานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก

งานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก      วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานเปิดงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก และร่วมบรรยายเรื่อง การขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดบริการการแพทย์แผนไทยแบบบูรณาการ ในระบบบริการปฐมภูมิและเครือข่าย พร้อมทั้งมอบใบประกาศเกียรติคุณศูนย์เวลเนสในจังหวัดตากและพื้นที่ต้นแบบดีเด่นด้านการแพทย์แผนไทยฯ ระดับ จ. ตาก ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม โรงพยาบาลแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก พร้อมด้วย ดร.ภก.ปรีชา หนูทิม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยฯ และ ดร.รัชนี จันทร์เกษ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน และนพ.อำพล เวหะชาติ พร้อมคณะเข้าร่วมพิธีเปิด โดยมี นพ.สสจ.วิทยา พลสีลา และนพ.รเมศ ว่องวิไลรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด กล่าวต้อนรับการเปิดงานในครั้งนี้ด้วย