รายงานการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

รายงานการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ข้อตกลง/มติที่มีสาขาความร่วมด้านการแพทย์ดั้งเดิมระหว่างประเทศ

ข้อตกลง/มติที่มีสาขาความร่วมด้านการแพทย์ดั้งเดิมระหว่างประเทศ มติ/ บันทึกความเข้าใจ/บันทึกข้อตกลง ปีที่ลงนาม (พ.ศ.) คู่พันธกรณี Minutes of Discussion Between Korean Institute of Oriental Medicine (KIOM) and Ministry of Public Health, Thailand on Scientific and Technological Cooperation 2552 KIOM กับ กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย Memorandum of Understanding on Health Cooperation between the Ministry of Public Health of the Kingdom of Thailand and the Ministry of Health of […]