การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสนับสนุนการฝึกปฏิบัติ ระดับคลินิกด้านการแพทย์แผนไทย