สรุปผลการประชุมในกรอบความร่วมมืออาเซียน (ASEAN)

ปีงบประมาณ 65

ปีงบประมาณ 63

  1. Report of Meeting of Focal Points of TM to develop the ASEAN Recommendations on T&CM วันที่ 28 พ.ค.63
  2. สรุปผลการประชุม ASEAN Health Cluster3 ครั้งที่ 5 (ไทย/ประชุมออนไลน์) วันที่ 13-14 ส.ค.63
  3. สรุปผลการประชุม 10th ASEAN Plus3 SOMHD และ 10th ASEAN-China SOMHD (อินโดนีเซีย/ประชุมออนไลน์) วันที่ 27 ส.ค.63

ปีงบประมาณ 61

  1. สรุปผลการประชุม ASEAN Health Cluster3 ครั้งที่ 3 (สิงคโปร์) วันที่ 11-12 ก.ค.61
  2. Report of Group Discussion on “Future ASEAN-China Cooperation in Traditional Medicine” ภายในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 15 (ไทย) วันที่ 18 ก.ค.61
  3. สรุปผลการนำเสนอ “นโยบายด้านการแพทย์ดั้งเดิมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่สุขภาพประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศ ผ่านประสบการณ์ของจีน, อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม และไทย ภายในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 15 (ไทย) วันที่ 19 ก.ค.61
  4. สรุปผลการจัดนิทรรศการนวัตกรรมการแพทย์ดั้งเดิมและสมุนไพรอาเซียน-จีน ภายในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 15 (ไทย) วันที่ 17-21 ก.ค.61
  5. รายงานการประชุม The 2nd China-ASEAN Forum on Health Cooperation Towards a Health Silk Road ระหว่างวันที่ 20-21 ก.ย. 61 ณ นครหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน