งาน Digital Health Forum 2023 การอบรมบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพในการรับรองระบบสุขภาพดิจิทัล ปี 2566

     วันที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน Digital Health Forum 2023 การอบรมบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพในการรับรองระบบสุขภาพดิจิทัล ปี 2566 พร้อมร่วมบรรยาย เรื่อง “การยกระดับบริการสุขภาพด้วยดิจิทัล เพื่อคนไทย สุขภาพดี” โดยมี นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก คณะผู้บริหาร ฯ เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข และผู้แทนหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมงาน นอกจากนี้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยกองวิชาการและแผนงาน ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับแพลตฟอร์มดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรอัจฉริยะ (Smart Healthcare Thai Traditional Medicine : SHTTM) ให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมงานอีกด้วย ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 22 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี