กรมการแพทย์แผนไทยฯ พร้อมคณะ เดินทางเข้าเยี่ยมชมบริษัท กรีน ฟ็อกซัพพราย อินเตอร์เนชั่นเนล ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก

     วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566 นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วย ดร.ภก.ปรีชา หนูทิม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยฯ และ ดร.รัชนี จันทร์เกษ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน และนพ.อำพล เวหะชาติ พร้อมคณะ เดินทางเข้าเยี่ยมชมบริษัท กรีน ฟ็อกซัพพราย อินเตอร์เนชั่นเนล ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก โดยมี นพ.สสจ. วิทยา พลสีลา และนางสาวจารุวรรณ จันทร์อินทร์ หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทย สสจ.ตาก และคณะ ให้การต้อนรับ ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูก และการจำหน่าย กัญชาทางการแพทย์