การประชุมสรุป การจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ฯ ครั้งที่ 20

วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุมสรุป การจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ฯ ครั้งที่ 20 โดยมี ดร.รัชนี จันทร์เกษ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ผู้บริหาร และบุคลากรกรม ฯ เข้าร่วม การประชุม ณ ห้องประชุมกองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้านไทย อาคาร 2 ชั้น 4 กรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก จังหวัดนนทบุรี และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings)