pkv games dominoqq idnslot poker qq pokerqq bandarqq slot gacor 4d gacor88 slot gacor slot5000 dominoqq
C0_บทเรียนหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

C0 บทเรียนสารบัญ

 คำชี้แจง

1.ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้าอบรมในหัวข้อที่กำหนด ตามวันเวลา ที่กำหนด

2. หากไม่เข้าอบรมในหัวข้อที่กำหนด จะถือว่าขาดการอบรมในวิชานั้นๆ

3. ผู้เข้าอบรมจะต้อง Scan เพื่อเช็คชื่อเข้าอบรมทุกวิชา ตามเวลาที่กำหนด
   เช่น หัวข้อที่ 1 ร่างกายของเรา ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้ามาเช๊คชื่อ โดยคลิ๊กที่หัวข้อ และ Scan QR code ด้านซ้ายมือของวิชาร่างกายของเรา
  ในเวลา 09.00-12.00 
  หัวข้อที่ 2 ทฤษฎีการแพทย์แผนไทย ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้ามาเช๊คชื่อ โดยคลิ๊กที่หัวข้อ และ Scan QR code ด้านซ้ายมือของวิชา
  ในเวลา 13.00-14.00 
  โดยจะต้องทำแบบนี้ทุกวิชาตลอดระยะเวลาที่อบรม
  ทั้งนี้ การทดสอบสามารถเข้าไปเลือกที่หน้าข้อสอบ แล้วทำได้ ในเวลาที่กำหนด

 

 

 

วัน

เวลาเรียน
  9.00      10.00       11.00     12.00 13.0014.00  15.00   16.00   17.00 18.0019.00

21-22
มิ.ย. 64

ร่างกายของเรา
(กายวิภาคศาสตร์)

     

ทฤษฎีการแพทย์
แผนไทย

ประวัติ องค์ความรู้และ
การประยุกต์ใช้การนวดไทย

   

23-24
มิ.ย. 64

เส้นประธานสิบ

นวดไทยเพื่อสุขภาพ

    

25-26
มิ.ย. 64

เภสัชกรรมไทย

การดัดตน

     

27-28
มิ.ย. 64

การปฐมพยาบาล

การตรวจร่างกายเบื้องต้น
และบันทึกผลการนวด

  

29-30
มิ.ย. 64

กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ

การป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019

การให้คำปรึกษา

ทดสอบ

 กลับหน้าหลัก

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

สามารถติดต่อเราผ่าน Line

ได้แล้ววันนี้

 

สแกนเเพื่อเพื่มเพื่อน 

เพิ่มเพื่อน

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

 

 แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์ กวผ.

logo DTAM 2017
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007

Sitemap