pkv games dominoqq idnslot poker qq pokerqq bandarqq slot gacor 4d gacor88 slot gacor slot5000 dominoqq
รายละเอียด อบรมเพิ่มพูนทักษะการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย

 

1.  คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
      แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ และหมอพื้นบ้าน
      ที่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย ตามโครงการพัฒนากัญชาสำหรับ
      การใช้ทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
   

2. เงื่อนไขการส่งรายชื่อ

    รายชื่อหน่วยงาน และจำนวนโควต้า แต่ละจังหวัด ตามหนังสือเชิญเข้าร่วมการอบรมเพิ่มพูนทักษะการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย
    โดยโรงพยาบาลจะต้องเป็นผู้พิจารณาส่งบุคลากรตามคุณสมบัติ ผู้สนใจไม่สามารถส่งชื่อตนเองได้ เนื่องจากมีโควต้าจำกัด

 

3. แบบตอบรับ    clickที่นี่   (สามารถส่งได้ภายในวันที่ 28 พ.ค. 2564)

      หลังจากสมัครเสร็จเรียบร้อย ให้โรงพยาบาลตามกลุ่มเป้าหมาย แจ้งรายชื่อผู้สมัครให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในสังกัดทราบ ทั้งนี้ ไม่ต้องแจ้งมาที่กรมการ            แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เนื่องจากข้อมูลแบบตอบรับจะส่งตรงมายังกรมฯ

 

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม (4 มิ.ย. 2564)

 

5. การทำข้อสอบ Pretest (เปิดให้ทำวันที่ 9 มิ.ย. 2564)

     ทำแบบทดสอบในวันที่ 9 มิ.ย. 2564 เวลา 08.30 น. ไปจนถึงวันที่ 10 มิ.ย. 2564
     เวลา 09.00 น. ข้อสอบจะอยู่ในรูปแบบ Google Form โดยสามารถทำแบบทดสอบได้เพียง
     ครั้งเดียวหากผู้เข้าอบรมทำข้อสอบกรณี 1 ครั้งจะพิจารณาคะแนนเฉพาะครั้งแรก

 

6. ลิ้งเข้าอบรม (เปิดให้รับส่งวันที่ 9 มิ.ย. 2564)

 

7. แบบทดสอบหลังเรียน

    สามารถทำได้ ภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2564 หลังเสร็จการอบรม จนถึงเวลา 20.00 น. เท่านั้น ผู้เข้าอบรมสามารถสามารถทำข้อสอบได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น          หากผู้เข้าอบรมทำข้อสอบเกิน 1 ครั้ง จะพิจารณาคะแนนเฉพาะครั้งแรก

 

8. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรม (ในวันที่ 16 มิ.ย. 2564)
     


9. การสอบซ่อมผู้ที่ไม่ผ่านการอบรมสามารถซ่อมได้ 2 ครั้ง
วันที่ 17 มิ.ย. 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. สามารถทำข้อสอบได้เพียงครั้งเดียว / วัน
วันที่ 18 มิ.ย. 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. สามารถทำข้อสอบได้เพียงครั้งเดียว / วัน

หากสอบผ่านจะได้คะแนนแค่ผ่าน 60 เปอเซ็นต์แท้


10. ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการตรวจซ่อมในวันที่ 22 มิ.ย. 2564 เวลา 09.00 น.11. ระเบียบการพิจารณาได้ใบอนุญาต
       - ผู้เข้าอบรมจะต้องทำแบบทดสอบทั้ง Pretest และ Post test
      - แบบทดสอบ Post test จะต้องผ่าน 60 เปอเซ็นต์และทำตามระบบข้างต้น


12. ใบประกาศนียบัตร จะถูกส่งกลับไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

 

   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Update : 25/05/2564 18:00

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

สามารถติดต่อเราผ่าน Line

ได้แล้ววันนี้

 

สแกนเเพื่อเพื่มเพื่อน 

เพิ่มเพื่อน

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

 

 แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์ กวผ.

logo DTAM 2017
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007

Sitemap