การอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย

(ต่ออายุ) ผ่านระบบออนไลน์

ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2564

 

คำชี้แจงลงทะเบียน3ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมเอกสารประกอบการอบรม

ทดสอบก่อนเรียนทดสอบหลังเรียน

รับ Link เข้าอบรมประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรม

สอบซ่อม3

หมายเหตุ :

สำหรับผู้ที่สำเร็จการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย(ต่ออายุ)

 ตามรายชื่อ ดังกล่าว สำนักงานจัดการกัญชาและกระท่อมทางการแพทย์แผนไทย

จะดำเนินการส่งรายชื่อไปยังสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพื่อดำเนินการต่ออายุ

ใบอนุญาต ให้ท่านภายใน 4 สัปดาห์ นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อ (3 มิถุนายน 2564)

โดยท่านจะสามารถตรวจสอบรายชื่อของท่านในระบบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ ที่นี่ 

หากไม่มีรายชื่อ กรุณาติดต่อสอบถามที่สำนักงานจัดการกัญชาฯ 0 2149 5647

 

 

 

 ปรับปรุง : 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.00 น.

         
 


 

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

สามารถติดต่อเราผ่าน Line

ได้แล้ววันนี้

 

สแกนเเพื่อเพื่มเพื่อน 

เพิ่มเพื่อน

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

 

 แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์ กวผ.

logo DTAM 2017
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007

Sitemap