pkv games dominoqq idnslot poker qq pokerqq bandarqq slot gacor 4d gacor88 slot gacor slot5000 dominoqq
มอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมการพัฒนาศักยภาพอาจารย์พี่เลี้ยง ประจำแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการแพทย์แผนไทย

มอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมการพัฒนาศักยภาพอาจารย์พี่เลี้ยง

ประจำแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการแพทย์แผนไทย

 250162
 

     วันที่ 25 มกราคม 2562  เวลา 13.30 น. นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการอบรม. ในพิธีปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาจารย์พี่เลี้ยงประจำแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการแพทย์แผนไทย กล่าวรายงานโดย นางศุภวรรณ พันธ์บูรณะ รองผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน และหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนากำลังคน ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้ กำหนดจำนวน 2 รุ่น ครั้งนี้เป็นรุ่นที่2 มีผู้สำเร็จการอบรม รุ่นนี้จำนวนทั้งสิ้น 48 คน (รวมทั้งสิ้น2รุ่นจำนวน 98คน) การอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพแพทย์แผนไทย/แพทย์แผนไทยประยุกต์ที่ทำหน้าที่เป็นอาจารย์พี่เลี้ยงประจำโรงพยาบาลที่เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการแพทย์แผนไทย  ให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการทำหน้าที่อาจารย์พี่เลี้ยงสำหรับการถ่ายทอดความรู้ ทักษะประสบการณ์ให้กับนักศึกษาที่มารับฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการแพทย์แผนไทย จัดอบรมโดย กลุ่มงานพัฒนากำลังคนกองวิชาการและแผนงาน  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

     และเวลา 15.30 น. นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ ในโอกาสนี้ด้วย

 

ข้อมูลโดย กลุ่มงานพัฒนากำลังคน กองวิชาการและแผนงาน

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

สามารถติดต่อเราผ่าน Line

ได้แล้ววันนี้

 

สแกนเเพื่อเพื่มเพื่อน 

เพิ่มเพื่อน

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

 

 แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์ กวผ.

logo DTAM 2017
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007

Sitemap