กิจกรรม

ประชุมคณะกลั่นกรองและประเมินผลงานวิชาการพิจารณาคัดเลือกและประกวดผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 19 กลุ่มประเภท R2R และนวัตกรรม ครั้งที่ 3 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud meetin
    ...
ประชุมคณะกลั่นกรองและประเมินผลงานวิชาการพิจารณาคัดเลือกและประกวดผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 19 กลุ่มประเภท R2R และนวัตกรรม ครั้งที่ 2 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud meetin
    ...
ประชุมคณะกลั่นกรองและประเมินผลงานวิชาการพิจารณาคัดเลือกและประกวดผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 19 กลุ่มประเภท R2R และนวัตกรรม ครั้งที่ 1ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud meeting
    ...
ประชุมคณะกลั่นกรองและประเมินผลงานวิชาการพิจารณาคัดเลือกและประกวดผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud meeting) ครั้งที่ 2
    ...
ประชุมคณะกลั่นกรองและประเมินผลงานวิชาการพิจารณาคัดเลือกและประกวดผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud meeting)
    ...
ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการโครงการจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ครั้งที่ 3/2565
    ...
ประชุมปรึกษาหารือระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
    ...
ประชุมคณะทำงานการประเมินผลความรอบรู้ด้านสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือกและสมุนไพร ครั้งที่ 2/2565
  ประชุมคณะทำงานการประเมินผลความรอบรู้ด้านสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย...
การประกวดผลงานวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 18 กลุ่มนวัตกรรม (Innovation)  ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud meeting)
  การประกวดผลงานวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย   การแพทย์พื้นบ้านแล...
การประกวดผลงานวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 18 กลุ่ม R2R  ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud meeting)
  การประกวดผลงานวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย   การแพทย์พื้นบ้านแล...
การประกวดผลงานวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 18 กลุ่มประเภททั่วไปและนักศึกษา ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud meeting)
  การประกวดผลงานวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย   การแพทย์พื้นบ้านแล...
ประชุมคณะกลั่นกรองและประเมินผลงานวิชาการพิจารณาคัดเลือกและประกวดผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 18 กลุ่ม R2R และนวัตกรรม ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud meeting)
  ประชุมคณะกลั่นกรองและประเมินผลงานวิชาการ   พิจารณาคัดเลือกและปร...
ประชุมปรึกษาหรือแผนการทำงานสร้างความรอบรู้แก่ประชาชน ปีงบประมาณ 2565
  ประชุมปรึกษาหรือ   แผนการทำงานสร้างความรอบรู้แก่ประชาชน ปีงบประม...
การประชุมกองบรรณาธิการวารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 1/2564
  วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น. นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน เป็นประธานการ...
การประชุมเตรียมการจัดตั้งคณะกรรมการยาฟ้าทะลายโจรแห่งชาติ
  การประชุมเตรียมการจัดตั้งคณะกรรมการยาฟ้าทะลายโจรแห่งชาติ     ...
การเสวนาวิชาการ หัวข้อ ฟ้าทะลายโจร สมุนไพรไทยในวิกฤต COVID-19
  วันที่ 17 มิถุนายน ​2564​   นายแพทย์​เกียรติ​ภูมิ​ วงศ์​รจิต   ​ปลัด​ก...
การประชุมคณะทำงานวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ครั้งที่ 1/2564
  วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น.   นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดี...
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและคลังความรู้ บันทึกเทปให้สัมภาษณ์ รายการเรื่องเล่าเช้านี้ สถานีโทรทัศน์ ช่อง 3
  วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. ดร.ภญ.ดวงแก้ว ปัญญาภู หัวหน้ากลุ่มงานวิชาก...
การประชุมคณะทำงานวิเคราะห์องค์ประกอบตำรับยาสมุนไพร ในตำราการแพทย์แผนไทยของชาติและตำรับยาแผนไทยของชาติ ครั้งที่ 2/2564 และประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom Meeting)
  วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 – 19.00 น. ดร.รัชนี จันทร์เกษ ผู้อำนวยการกองว...
การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิด้านแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้านกับการมีส่วนร่วมในภาวการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกร...
การประชุมปรึกษาหารือเตรียมการจัดการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทยฯ ครั้งที่ 18
  วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 – 14.00 น. ดร.รัชนี จันทร์เกษ ผู้อำนวยการ ก...
การประชุมคณะทำงานวิเคราะห์องค์ประกอบตำรับยาสมุนไพรในตำราการแพทย์แผนไทยของชาติและตำรับยาแผนไทยของชาติ ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom meeting) วันที่ 2
  วันที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.30 น. ดร.ภญ.อัญชลี จูฑะพุทธิ ที่ปรึกษากรมการ...
การประชุมคณะทำงานวิเคราะห์องค์ประกอบตำรับยาสมุนไพรในตำราการแพทย์แผนไทยของชาติและตำรับยาแผนไทยของชาติ ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom meeting) วันที่ 1
  วันที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 – 19.00 น. ดร.รัชนี จันทร์เกษ ผู้อำนวยการกองวิชา...
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการ ในหัวข้อเรื่อง การเปลี่ยนทัศนคติคนรุ่นใหม่ให้ปลูกและใช้สมุนไพรเพิ่มภูมิคุ้มกันรักษาสุขภาพและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
  วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ดร.รัชนี จันทร์เกษ ผู้อำนวยการกองวิ...
ร้านอาหารสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ประจำปี พ.ศ. 2563
  ร้านอาหารเข้าร่วมโครงการ "เมนูอาหารสมุนไพรเพื่อสุขภาพ"   ประจำปี พ...
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการแพทย์แผนไทย  สู่การยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสำหรับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยบริการสาธารณสุขประจำปี พ.ศ. 2563
  วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2563 ดร.รัชนี จันทร์เกษ  ผู้อำนวยการกองวิชาการแ...
เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการแพทย์แผนไทยสู่การยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  สำหรับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยบริการสาธารณสุขประจำปี พ.ศ. 2563
  วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00 น. นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรม...
ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก  และประกวดผลงานวิชาการ กลุ่ม R2R และนวัตกรรม (ประเภทโปสเตอร์)
  วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 น. ดร.ภญ.อัญชลี  จูฑะพุทธิ ที่ปรึกษากรมการแพ...
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและประกวดผลงานวิชาการ กลุ่ม R2R และนวัตกรรม  ภายใต้โครงการจัดงานสมุนไพรแห่งชาติฯ ครั้งที่ 17
  วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 - 17.00 น. ดร.ภญ.อัญชลี  จูฑะพุทธิ ที่ปรึกษากรมกา...
การประชุมแนวทางการส่งเสริมการใช้สมุนไพรเป็นเมนูอาหารเสริมสร้างสุขภาพ ครั้งที่ 3/2563
  วันที่ 24 กรกฎาคม 63 เวลา 14.00 น. นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพท...

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

สามารถติดต่อเราผ่าน Line

ได้แล้ววันนี้

 

สแกนเเพื่อเพื่มเพื่อน 

เพิ่มเพื่อน

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

 

 แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์ กวผ.

logo DTAM 2017
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007

Sitemap