pkv games dominoqq idnslot poker qq pokerqq bandarqq slot gacor 4d gacor88 slot gacor slot5000 dominoqq
การประชุมเชิงปฏิบัติการการแพทย์แผนไทย การนวดไทย และสมุนไพรไทย สำหรับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยบริการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 นพ.สรรพงศ์ ฤทธิรักษา

รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการแพทย์แผนไทย การนวดไทย และสมุนไพรไทย

สำหรับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยบริการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

พร้อมบรรยายพิเศษ "นโยบายการพัฒนาวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรมด้าน

          การแพทย์แผนไทย การนวดไทย และสมุนไพรไทย" ต่อด้วย การปาถกฐาพิเศษ "Inspiration"

ในการพัฒนาวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการแพทย์แผนไทย การนวดไทย

และสมุนไพรไทย โดยมี ดร.ภญ.อัญชลี จูฑะพุทธิ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ การประชุมครั้งนี้จัดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ Share & Learn งานวิชาการงานวิจัย และนวัตกรรมด้านการแพทย์แผนไทย การนวดไทย และสมุนไพรไทย 

และกิจกรรม Work Shop ผลงานวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรมเด่น

เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 207 ท่าน ซึ่งการจัดประชุมดังกล่าวจัดขึ้น 

 ระหว่างวันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม T SIX 5 Hotel พัทยา จังหวัดชลบุรี

 

DSC09471

DSC09459DSC09667

DSC09439DSC09514

DSC09611DSC09633

 

ช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 14.00 น.

มีบรรยายพิเศษจาก นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย

กล่าวถึง การส่งเสริมการนวดไทย อัตลักษณ์ไทย และสมุนไพรไทย ให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ

 

20190815 ๑๙๐๘๒๓ 0239   20190815 ๑๙๐๘๒๓ 0241

 

เวลา 14.00 – 17.00 น. เป็นกิจกรรม Share & Learn

เพื่อพัฒนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย รวมองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย

การนวดไทย อัตลักษณ์ไทย และสมุนไพรไทย แบ่งออกเป็น 4 ห้อง

 

ห้องที่ 1 : งานวิจัยจากเรื่องเล่าเร้าพลัง

ประเด็นสำคัญ คือ ฝึกให้มีการทำวิจัยจากเรื่องประทับใจผ่านเรื่องเล่า

เนื่องจากการเล่าเรื่องผ่านความรู้สึกทำให้เกิดการจำเรื่องราวได้มากกว่าจะสามารถแก้ไขได้

หรือคลายปมปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทำงานที่เราไม่คาดคิดได้

 

ห้อง1 เรื่องเล่าบันดาลใจ ๑๙๐๘๒๐ 0038   ห้อง1 เรื่องเล่าบันดาลใจ ๑๙๐๘๒๒ 0039

ห้อง1 เรื่องเล่าบันดาลใจ ๑๙๐๘๒๒ 0030   ห้อง1 เรื่องเล่าบันดาลใจ ๑๙๐๘๒๒ 0027

 

ห้องที่ 2 : ตีแตกโจทย์วิจัย

ห้องนี้ประกอบด้วย วิทยากรจำนวน 3 คน ทำหน้าที่ช่วยสอนเทคนิคและกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมประชุม

สร้างโจทย์วิจัยจากงานประจำ โดยอ้างอิงจากองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย

 

20190815 ๑๙๐๘๒๐ 0597   20190815 ๑๙๐๘๒๒ 0631

20190815 ๑๙๐๘๒๒ 0557   20190815 ๑๙๐๘๒๒ 0536

 

ห้องที่ 3 : เทคนิคการทำวิจัยให้ประสบความสำเร็จ

ห้องนี้มีการจัดรูปแบบการประชุมเป็นแบบการจำลอง

การนำเสนอผลงานวิชาการของตัวแทนจากผู้เข้าร่วมประชุม พื่อให้เกิดการซักถาม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้าร่วมการประชุม และการให้คำแนะนำจากวิทยากรเพื่อการปรับปรุงงานวิจัยให้ดีขึ้น

 

อแ321   กหด231

ห้องที่ 3 เทคนิคการทำวิจัยให้ประสบความสำเ   กหด21

 

ห้องที่ 4 : งานวิจัยตอบโจทย์ อวช.

ห้องนี้จะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการทำผลงานวิชาการเพื่อเลื่อนระดับ

โดยมีวิทยากรผู้มีประสบการณ์มาให้แนะนำตั้งแต่การเตรียมตัวไปจนถึงการเขียนผลงานให้ถูกต้องและเหมาะสม

 

20190815 ๑๙๐๘๒๒ 0391   กดเ12

20190815 ๑๙๐๘๒๒ 0379   20190815 ๑๙๐๘๒๒ 0395

 

กิจกรรมของวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม Workshop ผลงานวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรมเด่น

ช่วง Workshop จะแบ่งออกเป็น 2 ห้อง ให้ผู้เข้าร่วมประชุม เวียนเข้าฟังให้ครบทั้ง 2 ห้อง

 

 

ห้องที่ 1 : การบูรณาการการแพทย์แผนไทย ในหน่วยบริการ PCC

เป็นการนำเสนอรูปแบบการจัดบริการด้านการแพทย์แผนไทยที่มีการบูรณาการการทำงานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพใน PCC

โดย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

 

20190816 ๑๙๐๘๒๒ 0490   ds3213

20190816 ๑๙๐๘๒๒ 0519   20190816 ๑๙๐๘๒๒ 0497

 

ห้องที่ 2 : ผลิตภัณฑ์สมุนไพร งานวิจัย R&D และอนุสิทธิบัตร

        เป็นการนำเสนอนวัตกรรมที่มีการจดอนุสิทธิบัตร คือ ก๊อซขมิ้นชันสำหรับแผลแผลเบาหวานจากโรงพยาบาลยุพราชเด่นชัย

อนุสิทธิบัตรการพัฒนายาทาแผลจากเปลือกมังคุด จากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

และปิดท้ายด้วยการให้คำแนะนำเรื่องสิทธิประโยชน์

และขั้นตอนการจดอนุสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

 

20190816 ๑๙๐๘๒๒ 0476   20190816 ๑๙๐๘๒๒ 0358

20190816 ๑๙๐๘๒๒ 0616   20190816 ๑๙๐๘๒๒ 0567

 

ช่วงเย็น เวลา 18.00 – 22.00 น.

ได้รับเกียรติจาก นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ

อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานเปิดกิจกรรมสัมพันธ์

และร่วมรับประทานอาหาร โดยมี นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์

รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย 

 

งานเลี้ยงเย็น ๑๙๐๘๒๐ 0442

งานเลี้ยงเย็น ๑๙๐๘๒๐ 0325S 1253469

งานเลี้ยงเย็น ๑๙๐๘๒๐ 0306งานเลี้ยงเย็น ๑๙๐๘๒๐ 0393

S 3424290งานเลี้ยงเย็น ๑๙๐๘๒๐ 0303

 

 

 

 

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

สามารถติดต่อเราผ่าน Line

ได้แล้ววันนี้

 

สแกนเเพื่อเพื่มเพื่อน 

เพิ่มเพื่อน

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

 

 แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์ กวผ.

logo DTAM 2017
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007

Sitemap