pkv games dominoqq idnslot poker qq pokerqq bandarqq slot gacor 4d gacor88 slot gacor slot5000 dominoqq
หลักเกณฑ์การขออนุมัติใช้หลักสูตรและประกาศนียบัตร การฝึกอบรมด้านการแพทย์แผนไทย ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 

หลักเกณฑ์การขออนุมัติใช้หลักสูตรและประกาศนียบัตร
การฝึกอบรมด้านการแพทย์แผนไทย
ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 V5206

 

  

 หนังสือกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ที่ สธ0505/ว5206 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561

เรื่อง ขอแจ้งเวียนเปลี่ยนแปลงผู้อนมัติลงนามใบประกาศนียบัตรหลักสูตร
การแพทย์แผนไทยของ 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
พร้อมเอกสารแนบ

download1

 

รูปแบบใบประกาศ

 C01

 

หลักสูตรการรักษาทางการแพทย์แผนไทย
สำหรับเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย

(Download PDF file // Doc file)

 ประกาศEng นวดไท 372 ชวมง เซน 3  

 หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (๓๗๒ ชั่วโมง)

ภาษาไทย ลงนาม 2 ตำแหน่ง // ดาวน์โหลด .doc file คลิ๊กที่นี่

ภาษาไทย ลงนาม 3 ตำแหน่ง // ดาวน์โหลด .doc file คลิ๊กที่นี่

ภาษาอังกฤษ ลงนาม 2 ตำแหน่ง // ดาวน์โหลด .doc file คลิ๊กที่นี่

ภาษาอังกฤษ ลงนาม 3 ตำแหน่ง // ดาวน์โหลด .doc file คลิ๊กที่นี่

 

 C03T3 Page 1  

 หลักสูตรวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทนวดไทย

ภาษาไทย ลงนาม 2 ตำแหน่ง // ดาวน์โหลด .doc file คลิ๊กที่นี่

ภาษาไทย ลงนาม 3 ตำแหน่ง // ดาวน์โหลด .doc file คลิ๊กที่นี่

ภาษาอังกฤษ ลงนาม 2 ตำแหน่ง // ดาวน์โหลด .doc file คลิ๊กที่นี่

ภาษาอังกฤษ ลงนาม 3 ตำแหน่ง // ดาวน์โหลด .doc file คลิ๊กที่นี่

 C04  

 

หลักสูตรการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทย

ภาษาไทย ลงนาม 1 ตำแหน่ง // ดาวน์โหลด .doc file คลิ๊กที่นี่

ภาษาไทย ลงนาม 2 ตำแหน่ง // ดาวน์โหลด .doc file คลิ๊กที่นี่

 
 C06  

หลักสูตรเพิ่มพูนประสบการณ์การใช้ยาแผนไทย

และยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 

ภาษาไทย ลงนาม 1 ตำแหน่ง // ดาวน์โหลด .doc file คลิ๊กที่นี่

ภาษาไทย ลงนาม 2 ตำแหน่ง // ดาวน์โหลด .doc file คลิ๊กที่นี่

 

 

 C08

 

หลักสูตรการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทย 
และการแพทย์ผสมผสาน
(อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน)

ภาษาไทย ลงนาม 1 ตำแหน่ง // ดาวน์โหลด .doc file คลิ๊กที่นี่

ภาษาไทย ลงนาม 2 ตำแหน่ง // ดาวน์โหลด .doc file คลิ๊กที่นี่

 C09 Page 1

หลักสูตรการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทย

และการแพทย์ผสมผสาน (ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย)

ภาษาไทย ลงนาม 1 ตำแหน่ง // ดาวน์โหลด .doc file คลิ๊กที่นี่

ภาษาไทย ลงนาม 2 ตำแหน่ง // ดาวน์โหลด .doc file คลิ๊กที่นี่

 C10

หลักสูตรการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทย

และการแพทย์ผสมผสาน (ผู้สูงอายุ)

ภาษาไทย ลงนาม 1 ตำแหน่ง // ดาวน์โหลด .doc file คลิ๊กที่นี่

ภาษาไทย ลงนาม 2 ตำแหน่ง // ดาวน์โหลด .doc file คลิ๊กที่นี่

 C11

 

หลักสูตรนวดฝ่าเท้าสำหรับผู้พิการทางสายตา (๘๐ ชั่วโมง)

ภาษาไทย ลงนาม 1 ตำแหน่ง // ดาวน์โหลด .doc file คลิ๊กที่นี่

ภาษาไทย ลงนาม 2 ตำแหน่ง // ดาวน์โหลด .doc file คลิ๊กที่นี่

 C12

 สำเร็จหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ ๑๕๐ ชั่วโมง

ภาษาไทย  // ดาวน์โหลด .doc file คลิ๊กที่นี่

ภาษาอังกฤษ // ดาวน์โหลด .doc file คลิ๊กที่นี่

 

 C12

 สำเร็จหลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ ๖๐ ชั่วโมง

ภาษาไทย  // ดาวน์โหลด .doc file คลิ๊กที่นี่

ภาษาอังกฤษ // ดาวน์โหลด .doc file คลิ๊กที่นี่

**ปรับปรุงข้อมูลเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561**

โดย กลุ่มงานพัฒนากำลังคน กองวิชาการและแผนงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

สามารถติดต่อเราผ่าน Line

ได้แล้ววันนี้

 

สแกนเเพื่อเพื่มเพื่อน 

เพิ่มเพื่อน

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

 

 แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์ กวผ.

logo DTAM 2017
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007

Sitemap