pkv games dominoqq idnslot poker qq pokerqq bandarqq slot gacor 4d gacor88 slot gacor slot5000 dominoqq
วารสารกรมการแพทย์แผนไทยฯ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2

journal 10 2

วารสารกรมการแพทย์แผนไทยฯ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2

flower00

 arrow65สารบัญ

83 บรรณาธิการแถลง

วิชัย โชควิวัฒน

arrow65จดหมายถึงบรรณาธิการ

86 หมออนามัยบ้านนอก

arrow65บทปริทัศน์

87 การนวดไทยสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะสะบักจม

วิศรุต บุตรากาศ , วิชัย อึ้งพินิจพงศ์

arrow65นิพนธ์ต้นฉบับ

93 การตรวจหาที่มีประสิทธิภาพสูงสูตของสาร aristolochic acid I โนสมุนไพรไคร้เครือด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีชั้นบางสมรรถนะสูง

รัตนา ผดุงรักษ์วิทยา , ประวิทย์ อัครเสรีนนท์ , ณัชกร ล้ำเลิศกิจ , ศิริกุล โชติวุฑฒากร , ศิรินภา ไชยศรี , ทวี เลาหพันธ์

103 ผลของสารสกัดจากเถาวัลย์เปรียงที่มีต่อลูกนํ้ายุงลายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในจังหวัดเพชรบูรณ์

เบญจพร ศรีสุวรมาศ , สุวิทย์ วรรณศรี , เสาวภา ชูมณี , สนธยา พึ่งติรี , จิระอักด ทัพผา , จรุงจริต ทัพผา , นิคม จันทรมังกร

115 การศึกษาประสิทธิผลและผลข้างเคียงของการใช้ยาแคปซูลเถาวัลย์เปรียงกับ Ibupro-fen ในผู้ป่วยที่มีอาการข้อเข่าอักเสบ

ศิษฏิคม เบ็ญจขันธ์ , ติวาภรณ์ พุทธิวงศ์ , นุชจรินทร์ บุญทัน , มัณฑนา วิจิตร , สุนทร วาปี , สุดธิมา การสมบัติ

arrow65ปกิณกะ

124 ตำราอ้างอิงสมุนไพรไทย: ขี้เหล็ก-ใบ

คณะอนุกรรมการจัดทำตำราอ้างอิงยาสมุนไพรไทย

130 พจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมแผน ไทย (14)

คณะอนุกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมแผนไทย

140 การประชุมสัมมนาการนวคระดับภูมิภาค ครั้งที่ 11 ของสหภาพคนตาบอดโลก ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

รัชนี จันทร์เกษ

148 ประสบการณ์รับการนวดรักษาไหล่ติต

วิชัย โชควิวัฒน

arrow65วารสารสโมสร

152 ฐาปนีย์ เขียวจีน , สนั่น ศุภธีรสกุล

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

สามารถติดต่อเราผ่าน Line

ได้แล้ววันนี้

 

สแกนเเพื่อเพื่มเพื่อน 

เพิ่มเพื่อน

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

 

 แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์ กวผ.

logo DTAM 2017
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007

Sitemap