pkv games dominoqq idnslot poker qq pokerqq bandarqq slot gacor 4d gacor88 slot gacor slot5000 dominoqq
วารสารกรมการแพทย์แผนไทยฯ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1

journal 10 1

วารสารกรมการแพทย์แผนไทยฯ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1

flower00

 arrow65สารบัญ

บทบรรณาธิการแถลง

1        วิชัย โชควิวัฒน

นพตวามพิเตน

2      กรณีศึกษา : ชุมเห็ดไทย

วิชัย โชควิวัฒน

arrow65บทปริทัศน์

4         รากที่มาของเส้นประธานสิบ

ประพจน์ เกตรากาศ

arrow65นิพนธ์ต้นฉบับ

11       ผลของสารสกัดสมุนไพรพื้นบ้านไทยจำนวน7 ชนิดต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย

จิรากรณ์ บุราคร , เรือนแก้ว ประพฤติ

23       การศึกษากระบวนการตรวจ วินิจฉัยและรักษาผู้ป่วย ตามทฤษฎีเส้นประธานสิบและทฤษฎีธาตุของหมอนวดไทย

มกร ลิ้มอุดมพร , ผกากรอง ขวัญข้าว , บุญทำ กิจนิยม , ยงศักดิ้ ตันติปิฏก , พินิต ชินสร้อย , กาญจนา บัวดอก , จิราภรณ์ โยวทิตย์ , คุณนิษฐ์ ห้องตรง , ปวัชสรา ตัมภีระธัม , สุดารัตน์ สุวรรณพงศ์

43       คุณภาพชีวิตผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการส่งเสริมสุขภาพด้วยแพทย์แผนไทยชุดหลักธรรมานามัย

ประภา พิทักษา , ปัณสุข สาลิตุล

arrow65ปกิณกะ

52       ตำราอ้างอิงสมุนไพรไทย: ไพล

คณะอนุกรรมการจัดทำตำราอ้างอิงยาสมุนไพรไทย

arrow65ภาคผนวก

57       พจนานุกรมศัพท์แพทย์และ๓ลัซกรรมแผนไทย (13)

คณะอนุกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์แพทย์ และเภสัชกรรมแผนไทย

arrow65วารสารสโมสร

69            ธงชัย สุขเวต

ตำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ (ฉบับปรับปรุง)

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

สามารถติดต่อเราผ่าน Line

ได้แล้ววันนี้

 

สแกนเเพื่อเพื่มเพื่อน 

เพิ่มเพื่อน

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

 

 แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์ กวผ.

logo DTAM 2017
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007

Sitemap