pkv games dominoqq idnslot poker qq pokerqq bandarqq slot gacor 4d gacor88 slot gacor slot5000 dominoqq
วารสารกรมการแพทย์แผนไทยฯ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1

journal 11 1

วารสารกรมการแพทย์แผนไทยฯ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1

flower00

 arrow65สารบัญ

1 บรรณาธิการแถลง

วิชัย โชควิวัฒน

arrow65จดหมายถึงบรรณาธิการ

3 วรรณา ดำเนินสวัสดื้

arrow65บทปริทัศน์

4 กระชายดำ: สมุนไพร Champion product

อัญชลี จูฑะพุทธิ

17 โรคอ้วนกับภูมิปัญญาไทย

ฐาบ่นิย์ เขียวจีน สนั่น คุภธีรสกุล

arrow65นิพนธ์ต้นฉบับ

29 คุณภาพของชวนซฺยง (โกฐหัวบัว) เครื่องยาจีนในประเทศไทย

อุทัย โสธนะพันธุ , ปนัดดา พัฒนาอัน , นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ , เย็นจิตร เตชะดำรงสิน

40 คุณภาพบริการตามความคาคหวังและที่ได้รับจริงของผู้รับบริการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิตล

โชษิตา แก้วเกษ

54 การเปรียบเทียบประสิทธิผลของยาแคปซูลสหัสธารากับยาเม็ดไดโคลฟีแนคในการรักษาอาการปวตกล้ามเนื้อ

ปรีชา หนูทิม , วารณี บุญช่วยเหลือ , ณ้ฏฐิญา ค้าผล

เวทีทรรศนะ

66 ไคร้เครือและพืชสกุล Aristolochia กับฤทธิก่อมะเร็ง

อัญชลี จูฑะพุทธิ

72 ไคร้เครือไทยไม่เหมือนใครในโลก

พินภัทร ไตรภัทร , ประวิทย์ อัครเสรีนนท์

arrow65ปกิณกะ

74 ตำราอ้างอิงสมุนไพรไทย: พริกไทย

คณะอนุกรรมการจัดทำตำราอ้างอิงยาสมุนไพรไทย

79 พจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมแผน ไทย (16)

คณะอนุกรรมการจัดทำพจนานุกรมภัพท์แพทย์และ เภสัชกรรมแผนไทย

95 เราอยู่ ณ จุคไหนในประวัติศาสตร์สุขภาพ

วิชัย โชควิวัฒน

วารสารสโมสร

102 ธงชัย สุขเศวต , รัชนี จันทร์เกษ

105 คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

สามารถติดต่อเราผ่าน Line

ได้แล้ววันนี้

 

สแกนเเพื่อเพื่มเพื่อน 

เพิ่มเพื่อน

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

 

 แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์ กวผ.

logo DTAM 2017
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007

Sitemap