pkv games dominoqq idnslot poker qq pokerqq bandarqq slot gacor 4d gacor88 slot gacor slot5000 dominoqq
วารสารกรมการแพทย์แผนไทยฯ ปีที่ 12 ฉบับที่ 3

journal 12 3

วารสารกรมการแพทย์แผนไทยฯ ปีที่ 12 ฉบับที่ 3

flower00

 arrow65สารบัญ

209 บรรณาธิการแถลง

วิชัย โชควิวัฒน

arrow65จดหมายถึงบรรณาธิการ

211 จี้ถูกจุค...สลายหินปูนที่สันเท้า

รัตนา วงชูพันธ์

arrow65บทปริทัศน์

213 สารปนเปื้อนและสารตกค้างในยาสมุนไพร: การควบคุมคุณภาพในตำรายา

สารินี เลนะพันธ์

223 การรักษาอาการปวคประสาทไซแอติก (Sci­atica) ด้วยการฝังเข็ม ตามศาสตร์การแพทย์แผนจีน

ธวัช บูรณถาวรสม

arrow65นิพนธ์ต้นฉบับ

231 การศึกษาผลการฝังเข็มร่วมกับการบูรณาการการดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่มีอาการชาปลายเท้าในโรงพยาบาลสูงเนิน จังหวัต นครราชสีมา ปี 2555

นิลเนตร วีระสมบัติ , พัชรี รียะจันทร์ , เพ็ญปภา ชัยรัตน์ , พัชรีนทรา กรองสันเทียะ , เดือนเพ็ญ สิงห์ทอง , ปัทมา พลตื้อ , ธิดารัตน์ จันทรา , เพลินสิริ กองม่วง , นวลผจง วินัยชาติสักด , สุพา จันทรวิวัฒน์

arrow65เวทีทรรศนะ

241 การล้างพิษตับ

ประพจน์ เภตรากาศ

arrow65ปกิณกะ

245 ตำราอ้างอิงยาสมุนไพรไทย: ขมิ้นชัน

คณะอนุกรรมการจัดทำตำราอ้างอิงยาสมุนไพรไทย

251 พจนานุกรมศัพท์การแพทย์แผนจีน (จีน - ไทย - องกฤษ) (5)

วิลาวัณย์ จึงประเสริฐ ทัศนีย์ ฮาซาไนน์ เย็นจิตร เตชะดำรงสิน

257 บันทึกภูมิปัญญา: ตบเหล็กแตง กรณีหมอ สมบัติ วงศ์ขำ จังหวัตลพบุรี

อรพินท์ ครุฑจับนาค จึราภรณ์ บุญมาก

262 ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง รถเมล์เพื่อความสุขของทุกคน

วิชัย โชควิวัฒน

arrow65วารสารสโมสร

266 ธงชัย สุขเศวต , รัชนี จันทร์เกษ

270 ดัชนี

275 คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ ฉบับปรับปรุง2558

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

สามารถติดต่อเราผ่าน Line

ได้แล้ววันนี้

 

สแกนเเพื่อเพื่มเพื่อน 

เพิ่มเพื่อน

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

 

 แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์ กวผ.

logo DTAM 2017
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007

Sitemap