pkv games dominoqq idnslot poker qq pokerqq bandarqq slot gacor 4d gacor88 slot gacor slot5000 dominoqq
วารสารกรมการแพทย์แผนไทยฯ ปีที่ 12 ฉบับที่ 2

journal 12 2

วารสารกรมการแพทย์แผนไทยฯ ปีที่ 12 ฉบับที่ 2

flower00

 arrow65สารบัญ

115 บรรณาธิการแถลง

วิชัย โชควิวัฒน

arrow65บทความพิเศษ

118 พัฒนาการของการนวดรักษาโดยหมอนวดตาบอดในประเทศไทย

วิชัย โชควิวัฒน

arrow65บทปริทัศน์

122 ยาสมุนไพรและโรคริดสีดวงทวาร

สิริกานต์ มุกข์ดา , สนั่น ศุภธีรสกุล

arrow65นิพนธ์ต้นฉบับ

133 ข้อกำหนดทางเคมีของรากช้าพลู

สารินี เลนะพันธ์ , จิรานุช แจ่มทวีกุล , จิตรา ชัยวัฒน์

144 การศึกษาประสิทธิผลการทับหม้อเกลือในการดูแลหญิงหลังคลอด

เอื้อมพร สุวรรณไตรย์ , ปารัณกุล ตั้งสุขฤทัย , สุรางค์ วิเศษมณี , ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ , ดิฐกานต์ บริบูรณ์หิรัญสาร ,  ประวีทย์ อัครเสรีนนท์ , ทวี เลาหพันธ์

159 คุณสมบัติทางกายภาพของยาเม็ดจากสมุนไพร (ตำรับจิตรารมณ์) ที่เตรียมด้วยวธี แกรนูลเปียก

เชาวลิต มณฑล , วรวรรณ สายงาม , จิระพรชัย สุขเสรี , อภิรักษ์ สกุลปักษ์

arrow65เวทีทรรศนะ

167 ทฤษฎีการแพทย์แผนไทยกับทฤษฎีการแพทยแผนป้จจุบัน

ประพจน์ เภตรากาศ

arrow65ปกิณกะ

170 ตำราอ้างอิงยาสมุนไพรไทย: ขิง

คณะอนุกรรมการจัดทำตำราอ้างอิงยาสมุนไพรไทย

176 พจนานุกรมศัพท์การแพทย์แผนจีน (จีน - ไทย - องกฤษ) (4)

วิลารัณย์ จิงประเสรีฐ , ทัศนีย์ ฮาซาไนน์ , เย็นจิตร เตชะดำรงสิน

183 บันทึกภูมิป้ญญา: การดูแลรักษาอัมพฤกษ์ อัมพาต กรณีพระครูอุปการพัฒนกิจ วัดหนองหญ้านาง จังหวัตอุทัยธานี

อรจิรา ทองสุขมาก , อรพินท์ ครุฑจับนาค

189 รายงานเรื่องการส่งเสริมอาชีพหมอนดตาบอดในประเทศไทย

เพชรัตน์ เตชรัชรา

arrow65วารสารสโมสร

196 ธงชัย สุขเศวต , รัชนี จันทร์เกษ

199 คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ ฉบับปรับปรุง 2557

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

สามารถติดต่อเราผ่าน Line

ได้แล้ววันนี้

 

สแกนเเพื่อเพื่มเพื่อน 

เพิ่มเพื่อน

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

 

 แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์ กวผ.

logo DTAM 2017
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007

Sitemap