pkv games dominoqq idnslot poker qq pokerqq bandarqq slot gacor 4d gacor88 slot gacor slot5000 dominoqq
วารสารกรมการแพทย์แผนไทยฯ ปีที่ 13 ฉบับที่ 3

journal 13 3

วารสารกรมการแพทย์แผนไทยฯ ปีที่ 13 ฉบับที่ 3

flower00

 arrow65สารบัญ

193 บรรณาธิการแถลง

วิชัย โชควิวัฒน

arrow65บทความพิเศษ

195 การพัฒนาการจัดการศึกษาการแพทย์แผนไทยประยุกต์: (3) การพัฒนาการเรียนของนักศึกษา

ทวิ เลาหพันธ์

arrow65นิพนธ์ต้นฉบับ

204 การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของสมุนไพรรากหญ้าคา

กนกวรรณ มุจรินทธ์ , เสนีย์ พลราช , ภณิดา รัตนานุกูล

218 การศึกษาปริมาณสารที่เกิดจากปฏิกิริยาในตำรับยาประสะไพลซึ่งเตรียมแบบลูกกลอนเปรียบเทียบกับชนิดบรรจุแคปซูล

สมนึก สุชัยธนาวนึช , ประสาน ตั้งยืนยงวัฒนา

231 การก่อรูปนโยบายแบบบูรณาการงานคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

นันทศักดิ์ โชติชนะเดชาวงศ์ , นราเรณู สัจรักษ์ ธีระฐิติ

247 ผลของการออกกาลังกายฤๅษีดัดตนประยุกต์ต่อการเคลื่อนไหวและความยืดหยุ่นของหลังในผู้ป่วยปวดหลังช่วงล่าง

ภานิชา พงสันราทร

arrow65เวทีทรรศนะ

258 ใบทุเรียนเทศรักษามะเร็งได้จริงหรือไม่

ประพจน์ เภตรากาศ

261 สมุนไพร รางจืด

ปารัณกุล ตั้งสุขฤทัย

arrow65ปกิณกะ

265 ตำราอ้างอิงยาสมุนไพรไทย: ฟ้าทะลายโจร

คณะอนุกรรมการจัดทำตำราอ้างอิงยาสมุนไพรไทย

271 พจนานุกรมศัพท์การแพทย์แผนจีน (จีน - ไทย - องกฤษ) (8)

วิลาวัณย์ จึงประเสริฐ , ทัศนีย์ ฮาซาไนน์ , เย็นจิตร เตชะดำรงสิน

278 บันทึกภูมิปัญญา: กรณีหมอสอย เพชรฤทธิ์ จังหวัคนครพนม

ภัทร วาศนา , สวาท สิลปรายะ , กมลทิพย์ สุวรรณเดช , จิราภรณ์ บุญมาก

283 โฮมีโอพาธีย์: ตอน 3 การวิเคราะห์ผู้ป่วย แบบโฮมีโอพาธีย์

มณฑกา ธีรชัยสกุล

arrow65วารสารสโมสร

290 ธงชัย สุขเศวต , รัชนี จันทร์เกษ

293 ดัชนี

298 คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

สามารถติดต่อเราผ่าน Line

ได้แล้ววันนี้

 

สแกนเเพื่อเพื่มเพื่อน 

เพิ่มเพื่อน

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

 

 แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์ กวผ.

logo DTAM 2017
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007

Sitemap