pkv games dominoqq idnslot poker qq pokerqq bandarqq slot gacor 4d gacor88 slot gacor slot5000 dominoqq
วารสารกรมการแพทย์แผนไทยฯ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2

journal 13 2

วารสารกรมการแพทย์แผนไทยฯ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2

flower00

 arrow65สารบัญ

89 บรรณาธิการแถลง
วิชัย โชควิวัฒน
จดหมายถึงบรรณาธิการ
91 แจ้งผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการ ในฐานข้อมูล TCI
บทความพิเศษ
92 การพัฒนาการจัดการศึกษาการแพทย์แผนไทยประยุกต์: (2) การพัฒนาหลักสูตรและสาระการเรียนรู้
ทวิ เลาหพันธ์ 

arrow65นิพนธ์ต้นฉบับ
104 ผลของการอบไอนํ้าสมุนไพรแบบกระโจมต่อสัญญาณชีพและน้ำหนักตัวของอาสาสมัครสุขภาพดี
ทัศนีย์ ภารพัฒน์ , ทัพพ์เทพ ทิพยเจริญธัม , เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ , ลือชา บุญทวีกุล , ประวีทย์ อัครเสรีนนท์ , ทวี เลาหพันธ์
115 คุณภาพทางเคมีของแก่นมะหาด
ดวงเพ็ญ ป้ทมดิลก , อภิรักษ์ อักดเพ็ชร , ประถม ทองศรีรักษ์ , ศักดิ์วิชัย อ่อนทอง
123 ตำแหน่งทางกายวิภาคในขาที่สัมพันธ์กับเสันพื้นฐานและจุดสัญญาณของการนวดราชสำนัก
ณรงค์อักด จันทะรัง , นุชนาถ ไหมหรือ , เรือน สมณะ

134 ประสิทธิผลของการนวดบำบัดโดยหมอพื้นบ้าน (หมอสุนทร นิ่มน้อม) ในการรักษาข้อไหล่ติด

วัฒนะ พันธุม่วง , วนิดา ขุมแร่ , ภัททิรา ทองศรี , ธนิด ขุนบุญจันทร์

arrow65เวทีทรรศนะ

143 วิตามินซีกับการป้องกันและรักษาไข้หวัด

ประพจน์ เภตรากาศ 

arrow65ปกิณกะ

145 ตำราอ้างอิงยาสมุนไพรไทย: แฝกหอม

คณะอนุกรรมการจัดทำตำราอ้างอิงยาสมุนไพรไทย

151 ตำราอ้างอิงยาสมุนไพรไทย: ตะไคร้

คณะอนุกรรมการจัดทำตำราอ้างอิงยาสมุนไพรไทย

156 พจนานุกรมศัพท์การแพทย์แผนจีน (จีน - ไทย - องกฤษ) (7)

วิลาวัณย์ จึงประเสริฐ , ทัศนิย์ ฮาซาไนน์ , เย็นจิตร เตชะดำรงสิน

164 บันทึกภูมิปัญญา: การรักษาอัมพฤกษ์ อัมพาต กรณีหมอจันทรา มงคลดี จังหวัต เชียงราย

ทรงกต เผ่าสิงห์แก้ว , กัตติกา พิงคะสัน , อรพินห์ ครุฑจับนาค

168 โฮมีโอพาธีย์: ตอน 2 โฮมีโอพาธีย์คืออะไร      

มณฑกา ธีรชัยสกุล

173 ภูมิใจที่สูงวัย

วิชัย โชควิวัฒน

181 วิโรจน์ มณฑา

arrow65วารสารสโมสร

183 ธงชัย สุขเศวต , รัชนี จันทร์เกษ

188 คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ ฉบับปรับปรุง 2558

 

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

สามารถติดต่อเราผ่าน Line

ได้แล้ววันนี้

 

สแกนเเพื่อเพื่มเพื่อน 

เพิ่มเพื่อน

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

 

 แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์ กวผ.

logo DTAM 2017
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007

Sitemap