pkv games dominoqq idnslot poker qq pokerqq bandarqq slot gacor 4d gacor88 slot gacor slot5000 dominoqq
วารสารกรมการแพทย์แผนไทยฯ ปีที่ 14 ฉบับที่ 2

journal 14 2

วารสารกรมการแพทย์แผนไทยฯ ปีที่ 14 ฉบับที่ 2

flower00

 arrow65สารบัญ

113 บรรณาธิการแถลง

วิชัย โชควิวัฒน

arrow65บทปริทัศน์

115 กัญชา: ประโยชน์ทางการแพทย์และความเป็นพิษ

ป้ทมา พลอยสว่าง , วีรวุฒิ อิ่มสำราญ , ศุลีพร แสงกระจ่าง

124 แนวคิคการรักษาโรค 8 วิธีของการแพทย์แผนจีน

ภาสกิจ วัณนาวิบูล

138 การแกัไขปัญหาการลักลอบนำภูมิปัญญา ท้องถิ่นไปแสวงหาประโยชน์: ศึกษาแนวคิค แนวโน้มระหว่างประเทศ และกฎหมาย ต่างประเทศ

เอกรินทร์ วีริโย

arrow65นิพนธ์ต้นฉบับ

153 สถานการณ์การบริโภคยานํ้าสมุนไพรและปัจจัยที่สัมพันธ์กับการปลอมปนสเตียรอยค์ของยานํ้าสมุนไพรในจังหวัดอ่างทอง

กาญจนา นวลชื่น

165 การเปรียบเทียบประสิทธิผลของการอบไอนํ้า สมุนไพรกับการอบไอนํ้า ต่อคุณภาพการนอนหลับของสตรีวัยทองทีมีปัญหานอนไม่หลับ

ชมพูนุช สุภาพวานิช , นิธิวดี นุ่นสังข์ , ชัยณรงค์ ชูทอง

177 การศึกษาผลเบื้องต้นของสมุนไพรย่านางแดงต่อระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของอาสาสมัครสุขภาพดี

นวพร เหลืองทอง , ชาคริยา หลิน , วีระสิงห์ เมืองมั่น , สุรพจน์ วงห์ใหญ่

arrow65เวทีทรรศนะ

188 กัญชา

ประพจน์ เภตรากาศ

arrow65ปกิณกะ

190 ตำราอ้างอิงยาสมุนไพรไทย: โกฐ

คณะอนุกรรมการจัดทำตำราอ้างอิงยาสมุนไพรไทย

195 พจนานุกรมศัพท์การแพทย์แผนจีน (จีน - ไทย - องกฤษ) (10)

วีลาวัณย์ จึงประเสริฐ , ทัศนีย์ ฮาซาไนน์ , เย็นจิตร เตชะดำรงสิน

204 บันทึกภูมิปัญญา: แม่หมอจันลื เปลี่ยนเอกหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2556 หมอจิตอาสาแห่งบ้านโนนหอม ตำบลโนนหอม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

วิชัย โชควีวัฒน , สันติสุข โสภณศิริ , ปารณฐ สุขสุทธิ์

212 สักยารักษาโรค

สุทธิรา ขุมกระโทก , คมกริช วงค์ภาคำ , อดิจักด อาจหาญ , อุษา กลิ่นหอม

arrow65วารสารสโมสร

217 กัญชา

ธงชัย สุขเศวต , รัชนี จันทร์เกษ

221 คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

สามารถติดต่อเราผ่าน Line

ได้แล้ววันนี้

 

สแกนเเพื่อเพื่มเพื่อน 

เพิ่มเพื่อน

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

 

 แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์ กวผ.

logo DTAM 2017
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007

Sitemap