pkv games dominoqq idnslot poker qq pokerqq bandarqq slot gacor 4d gacor88 slot gacor slot5000 dominoqq
วารสารกรมการแพทย์แผนไทยฯ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1

journal 14 1

วารสารกรมการแพทย์แผนไทยฯ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1

flower00

 arrow65สารบัญ

1 บรรณาธิการแถลง

วิชัย โชควิวัฒน

arrow65บทความพิเศษ

3 การจัดการรักษาการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สนั่น คุภธีรสกุล , นิพนรตันทพัน

14 ประสิทธิผลของการนวดไทยแบบราชสำนักเพื่อลดอาการปวดศีรษะจากการเกร็งของกล้ามเนื้อ

วัชรินทร์พร พรหมพิทักษ์ , สุภาพร เหงกระโทก , ภูมิณภัทร์ แสงสุมาศ , พรปวีณ์ ตระกูลบ้านมะหิงษ์ , อภินันท์ จำเนียร , ณัฐวุฒิ ช่างเหล็ก , เทียมจิต ทองลือ , อังคณา อภิชาติวรกิจ , วัฒนชัย โชตินัยวัตรกุล , ยงชัย นิละนนท์ , อัครินทร์ นิมมานนิตย์ , ประวิทย์ อัครเสรีนนท์ , ทวี เลาหพันธ์

21 สถานการณ์การให้บริการการแพทย์แผน ไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

แสงเพ็ชร ภู่มา เกษร อังศุสิงห์

37 ผลเพิ่มความจำของผลิตภัณฑ์น้ำมันรำข้าว บริสุทธิจากข้าวกล้องไทยในหนูเม้าส์

ปัณณวัฒน์ ชูวงศ์อินทร์ , จินตนา สัตยาติย์

46 ฤทธิในการลดนํ้าตาลในเลือดของผงแห้ง จากผลมะระขี้นก (Momordica charantia L.) ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2

พึงใจ ภูนิคม , ศุภชัย ติยวรนันท์ , สมชาย สุริยะ ไกร

59 ความพึงพอใจของผู้ให้บริการสูขภาพด้านการแพทย์ทางเลือก: กรณีรักษาโรงพยาบาล เสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัด สระบุรี

กันยา ขุนวงกั , รัตนา ปานเรียนแสน

arrow65เวทีทรรศนะ

73 ย่านาง Tiliacora triandra (Colebr.) Diels

ประพจน์ เภตรากาศ

arrow65ปกิณกะ

75 ตำราอ้างอิงยาสมุนไพรไทย: ย่านาง-ราก

คณะอนุกรรมการจัดทำตำราอ้างอิงยาสมุนไพรไทย

79 พจนานุกรมศัพท์การแพทย์แผนจีน (จีน - ไทย - องกฤษ) (9)

วิลารัณย์ จึงประเสริฐ , ทัศนีย์ ฮาซาไนน์ , เย็นจิตร เตชะดำรงสิน

86 บันทึกภูมิปัญญา: พ่อใหญ่หมอพรมมา แสงชมภู หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ผู้สืบสานภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านอีสานแห่ง ภูผาผึ้ง จังหวัดกาฬสินธ์

วิชัย โชควิรัฒน , สันติสุข โสภณสิริ

93 ภูมิปัญญาการอยู่ไฟ

อุษา กลิ่นหอม , อรจิรา ทองสุกมาก

วารสารสโมสร

101 ย่าานาง, ย่านางแตง

ธงชัย สุขเศวต , รัชนี จันทร์เกษ

105 คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

สามารถติดต่อเราผ่าน Line

ได้แล้ววันนี้

 

สแกนเเพื่อเพื่มเพื่อน 

เพิ่มเพื่อน

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

 

 แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์ กวผ.

logo DTAM 2017
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007

Sitemap