pkv games dominoqq idnslot poker qq pokerqq bandarqq slot gacor 4d gacor88 slot gacor slot5000 dominoqq
วารสารกรมการแพทย์แผนไทยฯ ปีที่ 15 ฉบับที่ 1

journal 15 1

วารสารกรมการแพทย์แผนไทยฯ ปีที่ 15 ฉบับที่ 1

flower00

 arrow65สารบัญ

1 บรรณาธิการแถลง

วิชัย โชควิวัฒน

arrow65นิพนธ์ต้นฉบับ

3 การพิสูจน์ชนิดทางพฤกษศาสตร์ของเครื่องยาจันทน์เทศและจันทน์หอมต้วยวิธีโศรมา โทกราพิแบบชั้นบาง

สุนันทา ศรโสภณ , จันคนา บูรณะโอสถ , อุทัย โสธนะพันธุ

14 องค์ประกอบทางเคมีจากส่วนเหนือตินของ หญ้ายุ่ม (Centotheca lappacea (L.) Desv.)

ธวัชชัย กมลธรรม , สุภัททรา รังสิมาการ , กฤษณา สุพรรณ , พรสิริ รอดเสียงลํ้า

30 การคึกษาภูมิปัญญาของการนวดรักษา อัมพฤกษ์-อัมพาต: กรณีคึกษาแม่จันลี เปลี่ยนเอก

ราตรี พระนคร , เจน พระนคร

45 ประสิทธิผลการออกกำลังกายท่าบริหารฤๅษีตัดตนของนักคึกษาหญิงที่มีอาการปวดประจำเดือนแบบปฐมภูมิ

รุ่งพาา ธูปหอม , สรรพพร วิรัตนโภคิน , พรนัชชา แสนมี

58 ความหมายกระบวนการและผลลัพธ์ของการรักษาโรคสะเก็คเงินค้วยภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน: กรณีศึกษานายอนันต์ เหร่บุตร

จรินยา แก้วแทน , วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร , ณ์ฐสิณี ยศทักดื้ศริ

arrow65บทปริทัศน์

70 การเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากภูมิ ปัญญาไทยและทรัพยากรพันธุกรรมอย่าง เท่าเทยมและยุติธรรม

นันทศักดิ์ โชติชนะเดชาวงศ์ , สมบูรณ์ ติริสรรหิรัญ

87 โครงสร้างข้อมลสมาชิกสภาการแพทย์แผนไทย

วัฒนา ชยธรัช

arrow65เวทีทรรศนะ

101 กระท่อมกับกัญชาไม่ควรเป็นยาเสพติดใหโทษ ตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์

arrow65ปกิณกะ

104 ตำราอ้างอิงยาสมุนไพรไทย: จันทน์ทั้ง 2 จันทน์ขาว จันทนแดง และลักจั่น

คณะอนุกรรมการจัดทำตำราอ้างอิงยาสมุนไพรไทย

117 พจนานุกรมศัพท์การแพทย์แผนจีน (จีน - ไทย - องกฤษ) (12)

วิลารัณย์ จึงประเสริฐ , ทัศนีย์ ฮาซาไนน์ , เย็นจิตร เตชะดำรงสิน

124 มรณาลัย

วารสารสโมสร

126 จันทน์ขาว จันทน์แดง และลักจั่น

ธงชัย สุขเศวต , รัชนี จันทร์เกษ

130 คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

สามารถติดต่อเราผ่าน Line

ได้แล้ววันนี้

 

สแกนเเพื่อเพื่มเพื่อน 

เพิ่มเพื่อน

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

 

 แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์ กวผ.

logo DTAM 2017
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007

Sitemap