pkv games dominoqq idnslot poker qq pokerqq bandarqq slot gacor 4d gacor88 slot gacor slot5000 dominoqq
วารสารกรมการแพทย์แผนไทยฯ ปีที่ 15 ฉบับที่ 2

 

journal 15 2

วารสารกรมการแพทย์แผนไทยฯ ปีที่ 15 ฉบับที่ 2

flower00

 arrow65สารบัญ

137 บรรณาธิการแถลง

วิชัย โชควิวัฒน

arrow65บทความพิเศษ

139 ทัศนศึกษาโรงงานผลิตยาสมุนไพรจีน

วิชัย โชควิวัฒน

arrow65นิพนธ์ต้นฉบับ

145 ผลของน้ำมันหอมระเหยจากหอมแตงและมะกรูดในการบรรเทาอาการภูมิแพ้ทางเดินหายใจ

ติราคริน พิชัยสงคราม , วราภรณ์ โด , ชารีพิะฮ์ หะรกะเต๊ะ , ไชนุง แม , เนตรติมา เพ็งสกุล , อนงค์นาถ แก้วหัวฝาย , อรชุดา พรหมพูล

157 พระคัมภีร์ธาตุวินิจฉัย: ภูมิปัญญาการแพทย์ แผนไทยด้านขนบในการแต่งและสารัตถะ

ก้มพล มะลาพิมพ์ ประยูร ทรงค์ลป้

175 การพัฒนาการจัดหมวดหมู่และรหัส มาตรฐานภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของประเทศไทย

รัชนี จันทร์เกษ , อุษา กลิ่นหอม , ยงค์กด ตันติปิฏก , ปารณัฐ สุขสุทธิ์ , ศรัณยา จันษร , วนิดา คำหงษา

192 ชุดทดสอบการกดจุดสัญญาณสำหรับหัตถเวชกรรมไทย

ปริญญ์ ชุปวา , เกียรติสิน กาญจนวนิชกุล ,พีระพงษ์ ภูดอนโพธิ์ , เอกวิทย์ สรรพแพทย์ , ปิยาภรณ์ แสนศิลา

205 ตำแหน่งทางกายวิภาคกับแนวเส้นพื้นฐาน และจุดสัญญาณของการนวดไทยในรยางค์บน

ณรงค์สิกด จันทะวัง , กฤษณา หอมวุฒิวงศ์ , นุชนาถ ไหมหรือ , สุรเชษฐ์ คงศรี , วีรชัย เหร่าหมัด , ณัฐพล ลาภยืนยง

222 ผลของการปฏิบัติสมาธิต่อค่าดัชนีมวลกาย และระดับคอเลสเตอรอลของพยาบาล วิชาชีพ ในจังหวัดสุพรรณบุรี

พีรยุทธ รัตนเสลานนท์ , สมพร กันทรดุษฎี-เตรียมชัยศรี , ประมุข โอศิริ , วรกมล บุญยโยธิน , อรวรรณ แก้วบุญชู

235 รูปแบบการส่งเสริมการดูแลสุขภาพและการรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยของประชาชนในเขตสุขภาพที่ 1 (8 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน)

ภาวนา คุ้มตระกูล

arrow65ปกิณกะ

251 ตำราอ้างอิงยาสมุนไพรไทย: มะกรูด

คณะอนุกรรมการจัดทำตำราอ้างอิงยาสมุนไพรไทย

263 พจนานุกรมศัพท์การแพทย์แผนจีน (จีน - ไทย - องกฤษ) (13)

วิลาวัณย์ จึงประเสริฐ , ทัศนีย์ ฮาซาไนน์ , เย็นจิตร เตชะดำรงสิน

270 มรณาลัย:

arrow65วารสารสโมสร

272 มะกรูด

ธงชัย สุขเศวต , รัชนี จันทร์เกษ

 

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

สามารถติดต่อเราผ่าน Line

ได้แล้ววันนี้

 

สแกนเเพื่อเพื่มเพื่อน 

เพิ่มเพื่อน

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

 

 แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์ กวผ.

logo DTAM 2017
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007

Sitemap