pkv games dominoqq idnslot poker qq pokerqq bandarqq slot gacor 4d gacor88 slot gacor slot5000 dominoqq
วารสารกรมการแพทย์แผนไทยฯ ปีที่ 15 ฉบับที่ 3

 

15no3

วารสารกรมการแพทย์แผนไทยฯ ปีที่ 15 ฉบับที่ 3

flower00

 arrow65สารบัญ

275 บรรณาธิการแถลง       

วิชัย โชควิวัฒน

arrow65บทความพิเศษ

277 การแพทย์แผนไทยในยุคประเทศไทย 4.0 ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

วิชัย โชควิวัฒน

arrow65นิพนธ์ต้นฉบับ

286 ภูมิปัญญาการรักษาโรคมะเร็งของหมอพื้นบ้าน: กรณีศึกษาหมอพื้นบ้าน 4 ราย

สิริรัตน์ จันทรมะโน , เจนระวี สว่างอาริย์รักษ์

301 ตำรับยาเบญจอำมฤตย์ในผู้ป่วยมะเร็งตับ: ความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต

กุลสิริ ยศเสถียร , วิวรรณ วรกุลพาณิชย์ , มณฑกา ธีรชัยสกุล , ปราโมทย์ เสถียรรัตน์

312 เปรียบเทียบประสิทธิผลของการกดจุดบนใบ หูกับการรมยาจุดกวนหยวนต่อการลดปวด ประจำเดือนชนิดปฐมภูมิ

สุสัคณา น้อยประเสริฐ , สินี ตัณฑสถิตยานนท์ , วรกฤต เตชสิทธื้กุล

321 ประสิทธิผลของตำรับยาริดสีดวงทวารในการบรรเทาอาการริดสีดวงทวารหนัก

วัฒนะ พันธุม่วง , ปรีชา หนูทิม , วิวรรณ วรกุลพาณิชย์ , พิมพ์ลดา พงท์ชัยชานนท์

333 การรับรู้การใช้ยาสมุนไพรในบัญชียาหลัก แห่งชาติของผู้ป่วยนอกแผนกอายุรกรรมและแพทย์แผนปัจจุบันในโรงพยาบาล พัทลุง

กุสุมาลย์ น้อยผา , สุกาญจนา กำลังมาก , ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์ , เรืองกุทธ สุวรรณรัตน์

352 ข้อกำหนคทางเคมีและกายภาพของผลมะตูม

อภิรักษ์ ลักดเพ็ชร , ดวงเพ็ญ ป้ทมดิลก , สิริกาญจน์ ธนอรืยโรจน์ , พีรธรรม เทียมเทียบรัตน์ , ลักด-วิชัย อ่อนทอง , ณุฉัตรา จันทร์สุวานิชย์

362 ฤทธิต้านเชื้อแบคทีเรีย Bacillus cereus ของลูปินิฟอลินจากลำต้นชะเอมเหนือ

กมล อยู่สุข

arrow65บทปริทัศน์

371 ดนตรีบำบัดลำหรับผู้ป่วยระยะสุคท้าย

ภุชงค์ ฉิมพิบูลย์ , พรพรรณ แก่นอ่าพรพันธ์

arrow65ปกิณกะ

379 ตำราอ้างอิงยาสมุนไพรไทย:ดีปลี

384 มะตูม

389 พจนานุกรมศัพท์การแพทย์แผนจีน (จีน - ไทย - องกฤษ) (14)

วิลาวัณย์ จึงประเสริฐ , ทัศนีย์ ฮาซาไนน์ , เย็นจิตร เตชะดำรงสิน

arrow65มรณาลัย

397 นายอำนวย พลลาภ หมอพื้นบ้านดีเด่นระดับจังหวัคอุดรธานี ประจำปีพ.ศ. 2557

อุษา กลิ่นหอม

399 นายแพทย์พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข ผู้มีส่วนสนับสนุนบริการการแพทย์แผนไทย ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

วิชัย โชควิวัฒน

วารสารสโมสร

492 ดีปลีและมะตูม

ธงชัย สุขเศวต , รัชนี จันทร์เกษ , ผกากรอง ขวัญข้าว

406 ดัชนี

414 คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

สามารถติดต่อเราผ่าน Line

ได้แล้ววันนี้

 

สแกนเเพื่อเพื่มเพื่อน 

เพิ่มเพื่อน

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

 

 แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์ กวผ.

logo DTAM 2017
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007

Sitemap