ปกหนังสือ A4 proceedings coverการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนจีนและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แผนดั้งเดิม  (Workshop to Develop the Knowledge on the Principle of Traditional Chinese Medicine and Quality Control of Traditional & Complementary Medicine Products) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน 2562 ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์ในการถ่ายทอดความรู้ด้านการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรโดยผู้เชี่ยวชาญจีน ฮ่องกง ญี่ปุ่น และไทย  ให้แก่ผู้แทนจากประเทศอาเซียน 9 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว อินโดนีเซีย เมียนมา มาเลเซีย เวียดนาม ไทย และสิงคโปร์

บัดนี้ Proceedings of Workshop to Develop the Knowledge on the Principle of Traditional Chinese Medicine and Quality Control of Traditional & Complementary Medicine Products ได้ตีพิมพ์เรียบร้อยแล้ว ผู้สนใจสามารถ download หนังสือ ได้จากลิงค์นี้

 

 

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

สามารถติดต่อเราผ่าน Line

ได้แล้ววันนี้

 

สแกนเเพื่อเพื่มเพื่อน 

เพิ่มเพื่อน

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

 

 แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์ กวผ.

logo DTAM 2017
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007

Sitemap