หนังสือ Herbal Medicines Used in Primary Health Care in ASEAN

herb1หนังสือ Herbal Medicines Used in Primary Health Care in ASEAN เกิดจากความร่วมมือของคณะทำงาน ASEAN Task Force on Traditional Medicine (ATFTM) และได้รับการสนุบสนุนงบประมาณการตีพิมพ์จากกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก หนังสือเล่มนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและบุคลากรสาธารณสุขในอาเซียนได้นำพืชสมุนไพรที่ได้รับการคัดเลือกจากประเทศสมาชิกอาเซียน จำนวน 65 ชนิด ไปใช้รักษาโรค/อาการเจ็บป่วยที่ไม่รุนแรง 27 อาการ

หนังสือ Herbal Medicines Used in Primary Health Care in ASEAN ได้เปิดตัวหนังสือในการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน ครั้งที่ 12 (12th ASEAN Health Ministers Meeting: AHMM) ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนามเมื่อพ.ศ.2557

Download E-Book

1. Introduction Download here
2. Chapter 1 Download here
3. Chapter 2 Download here 
4. Chapter 3 Download here
5. Annex Download here
6. Index Download here

*หากพบ link มีปัญหา รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่ทาง e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

สามารถติดต่อเราผ่าน Line

ได้แล้ววันนี้

 

สแกนเเพื่อเพื่มเพื่อน 

เพิ่มเพื่อน

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

 

 แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์ กวผ.

logo DTAM 2017
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007

Sitemap