pkv games dominoqq idnslot poker qq pokerqq bandarqq slot gacor 4d gacor88 slot gacor slot5000 dominoqq
อำนาจหน้าที่

 

 อำนาจหน้าที่ กลุ่มงานพัฒนากำลังคน กองวิชาการและแผนงาน

   1. กำหนดทิศทางและประสานความร่วมมือ เครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในระบบสุขภาพ
   2. จัดทำแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกทุกระดับ
   3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนามาตรฐานการผลิตกำลังคนและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทาเลือกให้กับบุคลากรในระบบสุขภาพ
   4. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตกำลังคนในสถาบันการศึกษาก่อนและหลังปริญญา รวมทั้งสหวิชาชีพให้สามารถปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   5. ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มพูนทักษะความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำหรับแพทย์แผนไทยและสหวิชาชีพให้สามารถบูรณาการเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพ
   6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 

 

หมายเหตุ : คำสั่งกองวิชาการและแผนงาน ที่ 1/2561 เรื่อง จัดตั้งหน่วยงาน กำหนดเลขหนังสือ กำหนดอพนาจหน้าที่ และมอบหมายให้ข้าราชการเป็นผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานภายในกองวิชาการและแผนงาน

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

สามารถติดต่อเราผ่าน Line

ได้แล้ววันนี้

 

สแกนเเพื่อเพื่มเพื่อน 

เพิ่มเพื่อน

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

 

 แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์ กวผ.

logo DTAM 2017
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007

Sitemap