pkv games dominoqq idnslot poker qq pokerqq bandarqq slot gacor 4d gacor88 slot gacor slot5000 dominoqq
อำนาจหน้าที่

 

ตามคำสั่งกองวิชาการและแผนงาน  ที่ ๑/๒๕๖๑

เรื่อง จัดตั้งหน่วยงาน กำหนดเลขที่หนังสือกำหนดอำนาจหน้าที่ และมอบหมายให้ข้าราชการเป็นผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานภายในกองวิชาการและแผนงานให้ฝ่ายบริหารทั่วไป มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 

        ๑. ดำเนินการด้านงานบริหารทั่วไป งานธุรการ และงานสารบรรณของกอง

        ๒. ดำเนินการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกอง

        ๓. ดำเนินการด้านงานอาคารสถานที่ ห้องประชุม และยานพาหนะของกอง

        ๔. ดำเนินการด้านการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ และรายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีของกอง

        ๕. ดำเนินการด้านการพัฒนาคุณภาพองค์กรของกอง

        ๖. ดำเนินการด้านงานการเงิน การบัญชี และงบประมาณของกอง

        ๗. ดำเนินการด้านงานพัสดุ และการจัดการด้านคลังพัสดุของกอง

        ๘. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

สามารถติดต่อเราผ่าน Line

ได้แล้ววันนี้

 

สแกนเเพื่อเพื่มเพื่อน 

เพิ่มเพื่อน

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

 

 แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์ กวผ.

logo DTAM 2017
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007

Sitemap