ให้บริการตรวจวินิจฉัยสำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด19 จ.เลย

tpd QuickIcon policy1tpd QuickIcon data1tpd QuickIcon man1

tpd QuickIcon abroad1tpd QuickIcon health1tpd QuickIcon pr1

tpd QuickIcon QA1tpd QuickIcon app1tpd QuickIcon Download1

One Page 

1. กรอบความร่วมมือ APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) Download

2. กรอบความร่วมมือ ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) Download

3. กรอบความร่วมมือ BIMSTEC (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation) Download

4. ความร่วมมือกับสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในการจัดตั้ง WHO Collaborating Center for Traditional Medicine Download

5. International Cooperation of DTAM (Diagram) Download

สรุปความร่วมมือการแพทย์ดั้งเดิมระหว่างประเทศของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ปี 2557-2562

1. บทสรุปผู้บริหาร สถานการณ์การแพทย์ดั้งเดิมในระดับโลกและภูมิภาค ปี 2558 Download

2. บทบาทของคณะทำงานอาเซียนด้านการแพทย์ดั้งเดิม (ASEAN Task Force on Traditional Medicine: ATFTM) ในช่วงระยะเปลี่ยนผ่าน Download

3. 

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

© 2009-2022 by GPIUTMD

สามารถติดต่อเราผ่าน Line

ได้แล้ววันนี้

 

สแกนเเพื่อเพื่มเพื่อน 

เพิ่มเพื่อน

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

 

 แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์ กวผ.

logo DTAM 2017
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007

Sitemap