รู้หรือยัง? 10 สุดยอดผลงานด้านสาธารณสุขของไทยในรอบกว่า 4 ปีที่ผ่านมา
รู้หรือยัง? 10 สุดยอดผลงานด้การสหประชาชาติ และองค์การอนามัยโลกยกย่องไทยเป็นต้นแบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของโลกที่ทำได้จริง!!!
ค่านิยม MOPH
ค่านิยม MOPH Ver ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข
Happy Money Happy Retirement
Happy Money Happy Retirement เกษียญสุขเป็นจริงได้ เริ่มต้นที่นี้

tpd QuickIcon policy1tpd QuickIcon data1tpd QuickIcon man1

tpd QuickIcon abroad1tpd QuickIcon health1tpd QuickIcon pr1

tpd QuickIcon QA1tpd QuickIcon app1tpd QuickIcon Download1

ปี 2564

1. สรุปการประชุมทบทวนบทเรียนจากการเข้าร่วมการประชุมสืบเนื่องของการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 73 (Resumed WHA73 After Action Review: AAR) วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 Download

2. Seminar on Intellectual Property and Genetic Resources ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2564 จัดโดยองค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก (World Intellectual Property Organization)

Part 1 Download

3. สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลก (Executive Committee: ExCom) ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 12 มีนาคม 2564 Download 

เอกสารยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและองค์การอนามัยโลก พ.ศ. 2560-2564 (CCS 2017-2021) สำหรับประเทศไทย Download

4. สรุปผลการประชุมการหารือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดประเด็นสำคัญด้านสุขภาพภายใต้ Country Cooperation Strategy (CCS) 2022 – 2026 ของความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและองค์การอนามัยโลกผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom meeting) วันที่ 7 มิถุนายน 2564 Download

5. สรุปผลการประชุม Virtual Regional Consultation on Traditional Medicine (TRM) indicators for Monitoring TRM System Performance for the South - East Asia Region วันที่ 26-28 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00-14.00 น. (เวลาประเทศไทย) Download

 

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

© 2009-2022 by GPIUTMD

สามารถติดต่อเราผ่าน Line

ได้แล้ววันนี้

 

สแกนเเพื่อเพื่มเพื่อน 

เพิ่มเพื่อน

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

 

 แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์ กวผ.

logo DTAM 2017
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007

Sitemap