รู้หรือยัง? 10 สุดยอดผลงานด้านสาธารณสุขของไทยในรอบกว่า 4 ปีที่ผ่านมา
รู้หรือยัง? 10 สุดยอดผลงานด้การสหประชาชาติ และองค์การอนามัยโลกยกย่องไทยเป็นต้นแบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของโลกที่ทำได้จริง!!!
ค่านิยม MOPH
ค่านิยม MOPH Ver ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข
Happy Money Happy Retirement
Happy Money Happy Retirement เกษียญสุขเป็นจริงได้ เริ่มต้นที่นี้

tpd QuickIcon policy1tpd QuickIcon data1tpd QuickIcon man1

tpd QuickIcon abroad1tpd QuickIcon health1tpd QuickIcon pr1

tpd QuickIcon QA1tpd QuickIcon app1tpd QuickIcon Download1

1. สรุปผลการสัมมนาทบทวนการดำเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย พ.ศ. 2559-263 ระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2562 ณ โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเชียงราย Download

2. สรุปผลการสัมมนาทบทวนการดำเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย พ.ศ.2564-2566 ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมดุสิตธานี อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี Download

3.กรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563 ฉบับภาษาไทย Download : ฉบับภาษาอังกฤษ Download 

4. สรุปผลการสัมมนาการนำแผนสุขภาพโลกสู่การปฏิบัติ (Dialogue with Global Health Action Plan Implementation Agencies) ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30– 13.00 น. Download

5. สรุปการสัมมนาแผนปฏิบัติการด้านยุทธศาสตร์สุขภาพโลก ประจำปีพ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต Download

แผนปฏิบัติการตามกรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563 Download

แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพโลกของประเทศไทย พ.ศ. 2565-2570 (ภาษาไทย) Download

แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพโลกของประเทศไทย พ.ศ. 2565-2570 (ภาษาอังกฤษ) Download

(ref: กองการต่างประเทศ สป.)

 

 

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

© 2009-2022 by GPIUTMD

สามารถติดต่อเราผ่าน Line

ได้แล้ววันนี้

 

สแกนเเพื่อเพื่มเพื่อน 

เพิ่มเพื่อน

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

 

 แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์ กวผ.

logo DTAM 2017
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007

Sitemap