รู้หรือยัง? 10 สุดยอดผลงานด้านสาธารณสุขของไทยในรอบกว่า 4 ปีที่ผ่านมา
รู้หรือยัง? 10 สุดยอดผลงานด้การสหประชาชาติ และองค์การอนามัยโลกยกย่องไทยเป็นต้นแบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของโลกที่ทำได้จริง!!!
ค่านิยม MOPH
ค่านิยม MOPH Ver ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข
Happy Money Happy Retirement
Happy Money Happy Retirement เกษียญสุขเป็นจริงได้ เริ่มต้นที่นี้

tpd QuickIcon policy1tpd QuickIcon data1tpd QuickIcon man1

tpd QuickIcon abroad1tpd QuickIcon health1tpd QuickIcon pr1

tpd QuickIcon QA1tpd QuickIcon app1tpd QuickIcon Download1

1. สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริมในกรอบแม่น้ำโขง-คงคา (MGC Workshop on Traditional and Complementary Medicine) และร่วมกิจกรรมในงานเฉลิมฉลองวันอายุรเวท (อินเดีย) วันที่ 22-25 ต.ค.62  Download
ภาพข่าว
(ภาพจากการประชุมเมื่อเดือนต.ค.62)

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

© 2009-2022 by GPIUTMD

สามารถติดต่อเราผ่าน Line

ได้แล้ววันนี้

 

สแกนเเพื่อเพื่มเพื่อน 

เพิ่มเพื่อน

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

 

 แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์ กวผ.

logo DTAM 2017
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007

Sitemap