อนุสนธิคำสั่งกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ 8/2559 ลงวันที่ 12 มกราคม 2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ นั้น

        เพื่อให้การดำเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศในกรอบความร่วมมือและแผนงานความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองนโยบายของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและกระทรวงสาธารณสุข สอดคล้องกับกระแสยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพโลกอย่างแท้จริง และส่งเสริมให้งานด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย และการแพทย์ทางเลือกของประเทศไทยเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับสากล กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จึงยกเลิกคำสั่งดังกล่าว และแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศขึ้นใหม่ ตามคำสั่งกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่ 538/2559 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2559 ที่แนบนี้

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

สามารถติดต่อเราผ่าน Line

ได้แล้ววันนี้

 

สแกนเเพื่อเพื่มเพื่อน 

เพิ่มเพื่อน

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

old webfeedback footer

logo DTAM 2017
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007