รายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูล NATURAL MEDICINES

        Natural Medicines เป็นฐานข้อมูลที่จัดทำโดยองค์กรอิสระที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มผลประโยชน์ องค์กรวิชาชีพ หรือผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ใด เดิมชื่อฐานข้อมูล Natural Standard แต่เมื่อปี พ.ศ. 2558 ได้ควบรวมกับฐานข้อมูล Natural Medicines Comprehensive Database และได้เปลี่ยนชื่อเป็นฐานข้อมูล Natural Medicines กองบรรณาธิการประกอบด้วยแพทย์ เภสัชกร นักวิทยาศาสตร์ และ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์ทางเลือกแขนงต่าง ๆ โดยได้รวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์ทั้งเรื่องของสมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร วิตามิน การแพทย์ทางเลือกและการแพทย์เสริมต่าง ๆ (CAM therapy) ต่าง ๆ จัดทำเป็น monograph มากกว่า 1400 monographs

        วิธีการใช้บริการฐานข้อมูล Natural Medicines

        1. การใช้บริการ Natural Medicines Database: บุคคลากรของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกสามารถสืบค้นข้อมูลจาก website https://naturalmedicines.therapeuticresearch.com/ จากคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานตนเองโดยไม่จำกัดจำนวน

        Natural Medicines ประกอบด้วยฐานข้อมูล ต่อไปนี้

        - Food, Herbs & Supplements (monograph สมุนไพรแต่ละชนิด มีข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อวิทยาศาสตร์, การใช้ในประเทศต่าง ๆ, ความปลอดภัย, ประสิทธิผล, ขนาดใช้, อาการไม่พึงประสงค์, การศึกษาพิษวิทยา, drug interactions, herb interactions, food interactions,lab interactions, disease interactions, mechanism of action, pharmacokinetics, ตารางเปรียบเทียบผลการวิจัยทางคลินิก และเอกสารอ้างอิง) สำหรับเอกสารอ้างอิงต่าง ๆ ได้ทำ link ให้คลิกเข้าไปอ่าน abstract ใน PubMed ได้

        - Health & Wellness (monograph ของแต่ละ CAM therapies)

        - Comparative Effectiveness (จัดอันดับความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์สมุนไพรหรือการรักษาด้วย CAM ในการรักษาแต่ละโรค/อาการ ตามหลักฐานที่มีอยู่)

        - Medical Conditions (แต่ละโรค/อาการมีรายงานการศึกษาประสิทธิผลของสมุนไพร หรือ CAM therapy ใดบ้าง)

        - Sports Medicine (monographs สมุนไพร/CAM therapy ที่มีการศึกษาหรือใช้ประโยชน์ใน sports medicine)

        - Manufacturers ชื่อบริษัทที่ผลิตผลิตภัณฑ์ประเภท dietary supplements และผลิตภัณฑ์ที่บริษัทนั้น ๆ ผลิต

        - Commercial products ใช้ค้นหารายละเอียดผลิตภัณฑ์จากชื่อผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผู้ผลิต ส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ ขึ้นทะเบียนในประเทศใดเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทใดในประเทศนั้น) และมีการให้คะแนนความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ไว้โดยให้เป็นคะแนนจาก 0-10 (Natural Medicines Brand Evidence-based Rating: NMBER)

        2. การเข้าถึงข้อมูลผ่าน Remote Access: หากผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานต้องการสืบค้นข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์ desktop, notebook,smartphone, tablet โดยไม่ได้เชื่อมผ่านอินเตอร์เน็ตของกรม (เช่น เชื่อมผ่าน wi-fi ที่บ้าน, ร้านอาหาร) สามรถขอ username และ password เพื่อ login เข้าใช้งานได้ โดยขอให้ทำหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการแพทย์ดั้งเดิมระหว่างประเทศ หรือ ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 3402 (เบอร์ภายใน)

        ประโยชน์ของฐานข้อมูล Natural Medicines

        ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นักวิชาการ แพทย์และเภสัชกรในเครือข่ายของกรม สามารถสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวกับสมุนไพร และ CAM รวมถึงการดูแลรักษาโรค/อาการต่าง ๆ ด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพรหรือ CAM therapy ซึ่งจะมีประโยชน์สำหรับ:

        1. นำไปใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการทำวิจัย

        2. ใช้ประกอบการทำข่าวออกสื่อในประเด็นว่าโรค/อาการใดมีวิธีการรักษาด้วยสมุนไพรหรือการแพทย์ทางเลือกใดบ้างที่เป็นที่ยอมรับ และมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์สนับสนุน

        3.ใช้ช่วยตอบปัญหาและข้อสงสัยของสื่อและประชาชนเกี่ยวกับสมุนไพรและการแพทย์ทางเลือกที่ต้องการคำตอบอย่างเร่งด่วน

4.ใช้ช่วยในการสืบค้น original paper เพื่อค้นคว้าจัดทำข้อมูลวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือวิชาการเผยแพร่ให้แก่ประชาชน


หากท่านมีปัญหาในการสืบค้นข้อมูล สามารถติดต่อสอบถามได้จากเจ้าหน้าที่ของสรป.เบอร์ 3402 (เบอร์ภายใน), 02 591 4409 (เบอร์ภายนอก)

หรือ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

สามารถติดต่อเราผ่าน Line

ได้แล้ววันนี้

 

สแกนเเพื่อเพื่มเพื่อน 

เพิ่มเพื่อน

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

old webfeedback footer

logo DTAM 2017
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007